Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ruszt-bud.pl

              POSTANOWIENIE OGÓLNE

 1. Sklep internetowy pod adresem www.ruszt-bud.pl prowadziRuszt-Bud Grzegorz Jakubowski NIP: 8882497046
  ul. Sportowa 1/5, 87-865 Izbica KujawskaL

  biuro@ruszt-bud.pl

  – dalej zwany Przedsiębiorcą.

 2. Przedsiębiorca prowadzi sprzedaż i dostawę towarów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą.
 3. Opisy oraz zdjęcia produktów zamieszczone na stronie ruszt-bud.pl stanowią własność Przedsiębiorcy,  zaś kopiowanie, użytkowanie i wykorzystywanie w jakimkolwiek celu możliwe jest wyłącznie za pisemną zgodą właściciela.
 4. Przedsiębiorca zapewnia ochronę wszelkich danych osobowych udostępnionych przez klientów i pozyskanych przez Przedsiębiorcę w toku wykonywanej działalności na zasadach przewidzianych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 5. Działalność Przedsiębiorcy wykonywana jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności zaś w oparciu o regulacje Ustawy z dna 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000r., oraz regulacje Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia składane i przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.ruszt-bud.pl
 2. Złożenie zamówienia oznacza, iż Klient zapoznał się i akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. Rozpoczęcie realizacji zamówienie następuje po pozytywnym dokonania płatności przez Klienta.
 4. Płatność za zamówienie następuje na rachunek bankowy Przedsiębiorcy:
 5. Przedsiębiorca dopuszcza następujące formy płatności:

a)    Karta Kredytowa: Visa, MasterCard, DinersClub, JCB, PBK Styl, PolCard.

b)    Przelew bankowy na konto.

c)     Gotówka – tylko w przypadku odbioru osobistego.

d)    na podstawie Faktura VAT – tylko dla osób prawnych (Firm), termin płatności – 7 dni.

 1. Ceną obowiązującą dla zamówienia jest cena wskazana na stronie internetowej przedsiębiorcy w momencie składania zamówienia.
 2. Klient ponosi również opłaty za doręczenie przesyłki wskazane na stronie internetowej przedsiębiorcy.
 3. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Ewentualne zwroty kwot wpłaconych przez klienta dokonywane będą również w złotych polskich (PLN).
 4. Prawidłowo złożone zamówienie jest wiążące dla Przedsiębiorcy oraz Klienta.
 5.  Zmiany w zamówieniu dokonać można wyłącznie w ciągu 60 minut od jego złożenia lub na 48 godzin przed wskazanym terminem doręczenia.
 6. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo dokonania zmiany zamówienia zgodnie z polityką zastępowania produktu opublikowaną na stronie internetowej. Polityka zmiany produktu opublikowana na stronie internetowej przedsiębiorcy stanowi integralną część regulaminu.
 7. Niektóre produkty mogą być objęte promocją. Warunki zakupu w promocji mogą różnić się od warunków zakupu i dostawy zawartych w niniejszym regulaminie. Każdorazowo warunki zamówienia i dostawy produktów objętych promocją opisane będą na stronie internetowej Przedsiębiorcy.

           

REALIZACJA ZAMÓWIENIA                        

 1. Przedsiębiorca zapewnia doręczenie kwiatów i upominków w ciągu 24 godzin od momentu złożenia prawidłowego i opłaconego zamówienia.
 2. Przesyłki Kwiatowe doręczane są w dni powszednie w godzinach od 10:00 do 18:00 czasu kraju odbiorcy oraz w soboty od 10:00 do 13:00.
 3. Przesyłki zamówione na adresy budynków użyteczności publicznej (jak np. szpitali, hoteli, biurowców, banków) doręczane są do recepcji lub sekretariatu.
 4. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki, które zostały doręczone z opóźnieniem lub niedostarczone z powodu podania przez Klienta błędnych danych osobowych lub adresowych odbiorcy, niezastania odbiorcy przesyłki pod wskazanym adresem lub negatywnej weryfikacji płatności.
 5. Przy zamówieniach na adres domowy, w sytuacji gdy kurier nie zastanie adresata przesyłki pozostawi przesyłkę zastanym domownikom. Klient zastrzec może w zamówieniu, iż doręczenie przesyłki nastąpić może wyłącznie do rąk adresata. Wówczas zastosowanie znajdzie pkt. 23.
 6. W sytuacji gdy kurier nie zastanie adresata jak i domowników, pod wskazanym adresem pozostawi pisemną wiadomość zawierającą prośbę o telefoniczny kontakt oraz informację o przesyłce kwiatowej i upominku wraz ze wskazaniem adresu, pod którym możliwy będzie odbiór przesyłki. Brak kontaktu odbiorcy pod wskazanym numerem telefonu lub nieodebranie przesyłki pod wskazanym adresem w następnym dniu roboczym do godziny 18.00 skutkuje uznaniem zamówienia za zrealizowane.
 7. Klient może w zamówieniu wyrazić zgodę na pozostawienie przesyłki u sąsiadów lub pod drzwiami lokalu, na adres którego miało nastąpić doręczenie, w sytuacji o jakiej mowa w pkt. 22.
 8. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki przez adresata zamówienie traktowane jest jako zrealizowane.
 9. Przedsiębiorca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku zamówionego towaru. W takiej sytuacji zwrot kwoty wpłaconej przez Klienta następuje nie później niż w terminie 7 dni roboczych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim i w takim też języku publikowana jest wiążąca strony treść regulaminu. Wersje regulaminu publikowane w innych językach są zamieszczone na stronie wyłącznie w celach informacyjnych.
 2.  Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000r. Nr 22, poz. 271) Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni od dostawy przesyłki. Zgodnie jednak z art. 10 ust. 3 pkt. 4 i 5 prawo to nie dotyczy świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, jak również świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.